Боян Делчев: "Трейс" не изплаща дивидент, за да гради буфери срещу шокове

Практиката в годините показва, че при кризи средствата, определени за инфраструктура, намаляват, твърди изпълнителният директор на "Трейс груп холд"